Vadász Dénes Emlékkorsó Alapító Okirat


Mi, a méltán nagyhírű Bursch.Info Hagyományőrző Baráti Társaság Dicső Firmái az Úr 2009. évében úgy határozánk, hogy a Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszékkel és az Informatikus Szaktanáccsal  karöltve díjat alapítunk tisztelt és szeretett egykori professzorunk, dr.Vadász Dénes emlékének ápolására. Ezen díj neve legyen Vadász Dénes Emlékkorsó.

A díj egy hollóházi porcelánból készült aranyozott, díszes korsó,   elején egy gépészkék hexagonban  foglalt Vadász Dénes portréval és  a korsó szájánál   körbefutó  idézettel, amely emígyen szól:

„Nem könnyű igaznak lenni, de ha a kedvemben akartok járni, akkor legyetek igaz emberek.”

A korsó hátulsó felén kap helyet a díjazott neve és aliasa (vulgója), valamint az átadás éve és a díjazás rövid indoklása. A Vadász Dénes Emlékkorsó elkészíttetésével kapcsolatos mindennemű költség mindenkor a Bursch.Info Hagyományőrző Baráti Társaság tagságát terheli.

A Vadász Dénes Emlékkorsó minden tanév tavaszán, a Tavaszi Informatikus Szakestélyen kerül átadásra az Általános Informatikai Tanszék, az Informatikus Szaktanács, valamint a Bursch.Info Hagyományőrző Baráti Társaság vezetőségéből álló Vadász Dénes Emlékkorsó Bizottság által. Díjazott lehet minden olyan megkeresztelkedett és a Selmeci Diákhagyományok szellemében élő személy, aki a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki Informatika szakán (illetőleg ezek jogelődjén vagy jogutódján) tanulmányokat folytat, avagy azokat már sikerrel befejezte és  aki ezen díjra történő jelölését akár szakmai, akár a messze földön híres
Selmeci Diákhagyományok ápolása terén végzett munkásságával kivívta.

Az Általános Informatikai Tanszék, az Informatikus Szaktanács, illetőleg a Bursch.Info Hagyományőrző Baráti Társaság egymástól függetlenül évente legalább egy, de legfeljebb két jelöltet állít, akik közül a Vadász Dénes Emlékkorsó Bizottság választja ki az adott év díjazottját.

A díjazottak a korsó mellé oklevelet kapnak és meghívást nyernek a Bursch.Info Hagyományőrző Baráti Társaság rendes tagjai közé.

Kelt Miskolcon, az Úr 2009. esztendejében, november hó harmadik napján.


Jó szerencsét!
Tisztelet a Gépésznek!
Vivát Informatika!

 

Letöltés